Wat we doen

Wanneer je 24 uur per dag, 7 dagen in de week voor iemand zorgt, kun je je overbelast gaan voelen; hoe graag je de zorg ook geeft. De overbelasting kan zich uiten in moeheid, onrust, somberheid, piekeren of slapeloosheid. Het ontspannen gaat minder makkelijk. Soms groeit de twijfel en vraag je je af of je het zo wel vol kunt houden. Langdurige overbelasting kan ook leiden tot meer lichamelijke klachten zoals hoge bloeddruk, maag- en darmproblemen.

De mindfulnesstraining voor mantelzorgers leert je hoe je op een gezonde manier kunt omgaan met de situatie en met de heftige emoties die er soms mee gepaard gaan. Je leert hoe je ook in moeilijke, stressvolle omstandigheden voor jezelf kunt blijven zorgen. Zoals Annetje Brunner – initiatiefneemster van deze trainingen in de provincie Groningen - zegt: “Daardoor krijg je weer het gevoel terug de regie over je eigen leven te hebben. Ook al is er verdriet, zorg of pijn.”

De training is een unieke combinatie van 8 weken intensief oefenen en leren van elkaar als lotgenoten. Een keer per week kom je bij elkaar en elke dag oefen je thuis. Juist door die intensieve en regelmatige oefening ervaren deelnemers veranderingen. De meeste deelnemers gaan  zich  al tijdens de training beter  voelen en ervaren meer rust, meer energie, en slapen beter. De  begeleiding van de trainingen is in handen van ervaren mindfulness-trainers met psychologische achtergrond  die gewend zijn te werken met complexe situaties. Van deelnemers wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 50 in totaal.

 

Aan de training gaat een individueel kennismakingsgesprek vooraf. Dan wordt ook gekeken of een vrijwilliger nodig is in de thuissituatie tijdens de bijeenkomsten en eventueel ook om het oefenen thuis mogelijk te maken. Deze respijtzorg wordt in samenspraak met  het gemeentelijke steunpunt mantelzorg geregeld. 

In 2019  zijn in Harlingen, Leeuwarden, Franeker, Sneek en Bolsward  mindfulness-trainingen speciaal voor mantelzorgers georganiseerd. Naar verwachting  zullen  in 2020 weer  een aantal mindfulness-trainingen speciaal voor mantelzorgers worden aangeboden. 

De trainingen worden verzorgd door 8je praktijk voor mindfulnesstraining in opdracht van de Stichting Byinoar en in samenspraak met een projectgroep en andere bij de mantelzorg betrokken instanties. Deze trainingen zijn financieel mogelijk gemaakt door de Provinsje Fryslân Provincie Fryslân, de Gemeente SúdWest-Fryslân.en andere fondsen.

 Stichting Byinoar 

CONTACT 

secretaris van bestuur 

E. Heinhuis

T: 06 128 22 712 

E: eefheinhuis@gmail.com