Voor wie en waarom

De provincie Friesland kent inmiddels meer dan 160.000 mantelzorgers waarvan 27.000 langdurig en intensief (meer dan 3 maanden -  8 uur pw of meer) voor een naaste zorgen. Hiervan geeft meer dan de helft - 14.000 mantelzorgers - aan zich overbelast te voelen (bron: CBS 2017).

 

Klachten als gevolg  van overbelasting kunnen zich op vele manieren uiten in  moeheid, onrust, somberheid, piekeren, slapeloosheid, hoge bloeddruk, maag- en darmproblemen. , Een mindfulness-training speciaal bedoeld voor mantelzorgers kan dergelijke klachten verminderen of voorkomen

 

De training leert de mantelzorger om op een meer gezonde manier om te gaan met de situatie en met de heftige emoties die er soms mee gepaard gaan.  Recent (juli 2019) hebben drie mantelzorgers hierover verteld in het maandblad GrootSneek. Het artikel ‘Mantelzorg en aandacht voor jezelf’ vind je hier 

Deze trainingen specifiek voor mantelzorgers zijn voor Friesland een nieuw verschijnsel. Ondanks de relatieve onbekendheid blijken mantelzorgers graag aan de training deel te willen nemen. Deelname versterkt de zelfzorg en zorgt zo ook voor rust en meer energie in het leven van de mantelzorger.

 

Deze benadering sluit tevens goed aan bij het nieuwe concept van gezondheid dat  Machteld Huber ea Positieve Gezondheid zijn gaan noemen: gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven’. Meer over  deze benadering is te vinden in deze video.

 Stichting Byinoar 

CONTACT 

secretaris van bestuur 

E. Heinhuis

T: 06 128 22 712 

E: eefheinhuis@gmail.com